X EXPRESS

 • Branka Perduva 10A, Banja Luka 78000
 • info@x-express.ba
 • www.x-express.ba

MAPA

VAŽNI BROJEVI

 • +387 51 492 700 - Call Centar
 • +387 51 492 702 - Reklamacije Korisnika
 • +387 51 492 703 - Skladište D.C. Banja Luka
 • +387 51 492 704 - Direktor Prodaje
 • +387 51 492 705 - Računovodstvo i Finansije
 • +387 51 492 706 - Direktor Logistike
 • +387 51 492 707 - Finansijski Direktor

 • +387 51 492 701 - Fax